Наддніпрянський діалект

Матеріал з Файна Меморії

Перейти до: навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Очевидно, відсутній файл /home/deimos/ukrmemoria.com/w/images/4/46/Мапа_поширення.png
Розподіл діалектів української у східній Європі.

Наддніпрянський діалект — центральний і основний діалект української мови, з якого й постала літературна мова (із певними узгодженнями з західним діалектом) та інші п’ять діалектів. Також є найархаїчнішим діалектом, учені стверджують, що він, попри зміни у деталях, суттєво не змінився у загальному плані з часів Руси, був її основною народною мовою, основа якої була закладена ще у VII столітті при переселенні руських племен на територію України.

Наразі є основним діалектом Великої України, поширюючись її теренами од стольного міста Києва і козачих земель околиць Тясмину.

Зміст

[ред.] Виникнення

Цілком закономірним є той факт, що наддніпрянський діалект розвинувся з говірок різних слов’янських племен Наддніпрянщини (полян, древлян, тощо). Згодом, з удосконаленням видів зв'язку, ці говірки злилися і розвивалися однією силою, маючи незначні відмінності між місцевостями. Розвиваючись на протязі багатьох століть і поширюючись по теренах України(таких як Дике Поле, Слобожащина, Приазов’я, Буджак і Таврія), наддніпрянський діалект трансформувався в літературну українську мову, стараннями Котляревського, що писав полтавською говіркою, Шевченка, що послуговувався київською говіркою, інших визначних діячів таких як члени Кирило-Методіївського братства та митці-літератори кінця XIX століття. Палким захисником наддніпрянського діалекту (особливо київської говірки) од т. зв. «галицької змови в мові» був Іван Нечуй-Левицький, який писав живою іскристою мовою селян.

[ред.] Основні діалектичні закономірності

Мапа показує розповсюдження південних діалектів. Наддніпрянський діалект, зіткнувшись із іншими діалектами української, утворив степовий і слобожанський говори.

Найближчими говорами діалекту до середньо-наддніпрянських є степовий (Причорномор’я, Крим, Кубанські говірки офіційна діалектологія теж відносить до степового говору, але через значну ізольованість впродовж широкого періоду часу, він стоїть на межі з діалектом) і слобожанський (Слобожанщина) говори, які від середньо-наддніпрянського й походять — тому іноді терміном «наддніпрянський діалект» позначають як ці три говори (офіційна діалектологія виділяє їх у південно-східне наріччя), так і єдиний архаїчний середньо-наддніпрянський. Ми розглянемо особливості саме останнього, окремо зазначаючи про полтавські говірки, на які досить сильно вплинув волинський говір. Отже:

а) збереження цієї сполуки (свйáто, жáбйачий),
б) зрідка — втрата j з наступним пом’якшенням губного приголосного (жаб’ачий) і без пом’якшення (свати́й),
в) поява на місці j вторинного епентетичного приголосного н’ (полумн’а, мн’акий);

Існують ще певні дрібні відмінності на рівні місцевостей.
Також варто зазначити про лексичні особливості. Вони характеризують великою кількістю локальних утворень, невідомих чи малопоширених в інших діалектах, наприклад: клюйдерево — дятел, рíпа - картопля, лелéка чи лилéґа — чорногуз тощо. Також можна зустріти безліч архаїзмів і архаїчні форми, наприклад: лучче - краще. Використовується префікс од- і прийменник «од» замість літературних «від» (які, до речі прийшли до СУЛМ із західного діалекту).

Багато прикладів наддніпрянського діалекту можна зустріти в українських народних піснях, а також класичних творах літераторів-наддніпрянців. Приклад:

Лучче було б, лучче було б та й не знать,

Чим тепер, чим тепер забувать.

Вийшла, руки заломивши і тяженько заплакавши:
«Як ти ж мене покидаєш, тільки подумай!»
«Білих ручок не ламай, ясних очей не стирай,
Мене з війни із славою к собі ожидай...»[ред.] Сучасність

Наразі наддніпрянський діалект майже витіснений з Києва, в інших містах часто змішується з москальським діалектом, утворюючи суржик — результат нашого провінціалізму та колонізаторської політики московських загарбників. Хоча навіть суржик з відхилом до наддніпрянщини причаровує милозвучністю — фактично він існує лише завдяки несвідомим моральним виродкам, які не цінують власну форму вираження, вважаючи мову чимось назразок коду передачі даних. Це ж саме наддніпрянський діалект прославив українську, як одну з наймилозвучніших мов!

Помилка створення мініатюри: Очевидно, відсутній файл /home/deimos/ukrmemoria.com/w/images/a/ac/Не_бачу_лулзів_2.jpg

Тут мало лулзів!
Ця стаття (ще) погана, бо їй бракує лулзів. Ти можеш її покращити, якщо їх додаси.


[ред.] Рух за наддніпрянізацію СУЛМ

На Учані якось був створений тред «За Наддніпрянізацію української мови!», де безосібний наддніпрянофаґ у стилі Нечуя-Левицького хотів захистити літературну мову від «галицької змови» та наблизити до наддніпрянського діалекту. Либонь, це один і той самий галичаноненависник, який час од часу створює треди в дусі «Галичани — не українці», «Галичани — українські москалі» тощо.

[ред.] Див. також

[ред.] Примітки

Шаблон:ПС
Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Дії
Навігація
Братні проекти
Інструменти