Tcl

Матеріал з Файна Меморії

Перейти до: навігація, пошук
222.gif

Увага! У статті надто мало зображень!
Додайте їх! Якби ми хотіли почитати, ми б пішли на Вікіпедію!

Не бачу лулзів 2.jpg

Тут мало лулзів!
Ця стаття (ще) погана, бо їй бракує лулзів. Ти можеш її покращити, якщо їх додаси.

Tcl.png

Tcl Tool Command Language», тікль, ті-сі-ель, Tcl/Tk)імперативна інтерпретована скриптова мова програмування. Майже завжди використовується разом з тулкітом Tk.

Зміст

[ред.] Короткий огляд

[ред.] Синтаксис

Tcl має другий за дурістю синтаксис (після Lisp) серед усіх мов програмування. Уся їбонутість синтаксису проявляється у черезмірній фігурно-дужко-філії. Середньостатистична програма на Tcl складається з опису алгоритму на 5% і фігурних дужок на 95%. Найпростіше синтаксис Тікля можна описати так:

command arg1 arg2

У читача може виникнути питання: «А де ж фігурні дужки?», відповідь на це питання - дужки використовуються для групування елементів синтаксису, тобто не так як в Сі, а зовсім йобнуто:

set liczba [gets stdin]
while { $liczba != 42 } { puts $liczba; set liczba [gets stdin] }

[ред.] Фішки

Однією з найбільших фішок Тікля є підтримка метапрограмування, що безумовно дуже доставляє. Також, так як мова - інтерпретована, вона підтримує динамічні структура даних: асоціативні масиви і інше. Також є всякі ніштяки типу програмування у функціональному стилі і інше. Все це дуже виділяє мову серед інших.

[ред.] Інші елементи синтаксису

Символ Його значення Приклад
$ Підстановка значення змінної puts $x
# Коментар до кінця рядка. Коментарі ігноруються під час транслювання коду set x 12 #це коментарій
[] Підстановка результату виконання команди у квадратних дужках set x [gets stdin] #присвоїть змінній х значення введене з клавіатури
"" Групування елементів з підстановкою значень змінних puts "b = $b"
{} Як вже було сказано, групування елементів. puts {Hello, world!!!}
\ Цитування керуючого символа puts "\$" #виведе "$"

[ред.] Мани

[ред.] Присвоєння змінній значення

Для цього використовується не знак "=", а команда set

set x 12 #присвоїть змінній x значення 12

[ред.] Ввід/вивід

Для виводу використовується команда puts:

puts "SHIT" #отаман вочевидячки каже, що результатом виконання цієї команди буде вивід на екран слова Shit

А для вводу використовується команда gets:

set x [gets stdin] #присовїть змінній х значення введене з клавіатури

[ред.] Цикли

Як і будь-якій мові у Тіклі є 3 види циклів: for, foreach і while:

while {Якийсь вираз}{
  команди, що будуть виконуватися поки вираз у дужках істинний
}
for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
  #якийсь код
}
foreach number $numbers {
  set result [expr {$result + $number}]
}

[ред.] Умовний оператор

if {якийсь вираз} {
  #якийсь код
}

[ред.] Процедури

Для декларації процедур використовують команду proc:

proc ІД_процедури {аргументи} {
  #якийсь код
}

[ред.] Приклади коду

[ред.] Hello, world!

puts "Hello, world!"

[ред.] Факторіал

proc ! x {expr {$x<2? 1: $x*[! [incr x -1]]}}

[ред.] Числа Фібоначчі

set fib1 0
set fib2 1
set s ""
for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
  lassign [list $fib2 [incr fib2 $fib1]] fib1 fib2
  append s "$fib1, "
}
puts "$s..."

[ред.] Література

[ред.] Див. також

[ред.] Посилання

Отримано з http://ukrmemoria.com/Tcl
Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Дії
Навігація
Братні проекти
Інструменти